Har du önskemål om någon kurs?

Meddela oss på info@swingskeppet.ax

Swingskeppets stadeenliga vårmöte

08 Maj 2016, 16:00 - 17:00

Swingskeppets stadeenliga vårmöte hålls i samband med Söndagsswingen på UNCANs Scen söndagen 8:e maj kl 16:00.

På agendan finns stadgeenliga ärenden (bokslut och verksamhetsberättelse 2015) och diskussion om sommarens och höstens program.

I styrelsen har vi ställt oss positiva till att hålla sommaswing i paviljongen på Lilla Holmen enligt känt mönster under juli månad d.v.s. 7:e, 14:e, och 28:e juli + Kulturnatten fredagen den 12:e augusti.

Torsdagen den 21:a juli under Sjödagarna kommer sommarswingen att flytta till Sjökvarteret där vi åtagit oss ansvararet för swingkvällen mellan kl. 19-24. Sjödagsarrangörerna har beviljat Swingskeppet en egen budget för den här kvällen på 2.500€. Två band är bokade: Mississippi Seven och Bröderna Trück. Vi skall också stå för en workshop mellan kl 19-20.
 

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för Swingskeppet rf

 


Plats
UNCAN i Mariehamn

Arrangör
Swingskeppet r.f.