Kommande evenemang

Inga händelser på kommande

Se fler under kurser »


 

Söndagsswing med vårmöte

02.05.2016 kl. 09:59
Söndagsswing med vårmöte söndag 8.e maj

Swingskeppets stadeenliga vårmöte hålls i samband med Söndagsswingen på UNCANs Scen söndagen 8:e maj kl 16:00.

På agendan finns stadgeenliga ärenden (bokslut och verksamhetsberättelse 2015) och diskussion om sommarens och höstens program.

I styrelsen har vi ställt oss positiva till att hålla sommaswing i paviljongen på Lilla Holmen enligt känt mönster under juli månad d.v.s. 7:e, 14:e, och 28:e juli + Kulturnatten fredagen den 12:e augusti.

Torsdagen den 21:a juli under Sjödagarna kommer sommarswingen att flytta till Sjökvarteret där vi åtagit oss ansvararet för swingkvällen mellan kl. 19-24. Sjödagsarrangörerna har beviljat Swingskeppet en egen budget för den här kvällen på 2.500€. Två band är bokade: Mississippi Seven och Bröderna Trück. Vi skall också stå för en workshop mellan kl 19-20.
 

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för Swingskeppet rf

Höstens helgkurser m.m.

Höstens fortsatta aktiviteterLäs mera »
07.09.2016 kl. 12:36

Hösten är här, härligt!

Swingskeppets höstprogramLäs mera »
22.08.2016 kl. 15:37

Rapport från vårmötet, sommarens och höstens program

Swingskeppet höll vårmöte i samband med den sista söndagsswingen den 8:e majLäs mera »
18.05.2016 kl. 11:41

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Fyll i formuläret här »