Kommande evenemang

19.01
Swingskeppets kurs i Lindy hop Swingskeppet håller kurs i Lindy hop torsdagar kl. 17.30-19.00 på Rödakors-gården i Mariehamn.

Se fler under kurser »


 

Rapport från vårmötet, sommarens och höstens program

18.05.2016 kl. 11:41
Swingskeppet höll vårmöte i samband med den sista söndagsswingen den 8:e maj

Efter att ha dansat oss igenom Swingskeppets sista söndagsswing för denna gång satte vi oss ner och höll föreningens vårmöte kl 16:00-16:40. Vi var allt som allt 12 deltagare med hela nya styrelsen bestående av Yngve Öst, ordf., Annika Dahlblom, sekr., Tobias Johansson, kassör, Ann-Lena Hjerpe, medl. och Veronica Lindholm supl. närvarande.

Den gamla avgående styrelsen där Daniel Johansson fungerat som ordförande fick ansvarsfrihet och de stadgeenliga dokumenten omfattande verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskaren Veronica Lindholms berättelse godkändes.

Bland övriga ärenden diskuterades sommarens och höstens program.

Sommarswing i paviljongen på Lilla Holmen.

Medlemmarna ställde sig positiva till den styrelsens förslag att arrangera Sommarswing på Lilla Holmen enligt gammalt mönster. Sommarswing arrangeras 3 torsdagar 7:e,14:e och 28:e juli, mellan kl 19-21. Medlemmarna går ihop två och två per kväll, och sköter musiken, serveringen och värdskapet.

Frivilliga värdar för kvällarna hittills är:

7 juli, Lotta Jacobsson och Veronica Lindholm

14 juli, Anna-Lena Hjerpe

28 juli, Victoria Lundgren

Paviljongen städas torsdagen den 30 juni kl. 18.30

Det är bara att ta kontakt med någon av ovanstående om ni vill vara med och hjälpa till.

Sjödagsswing torsdagen den 21:a juli

Arrangörerna för årets Sjödagar i Sjökvaretert har beviljat Swingskeppet en budget på 2.500€ för att förverkliga swingkvällen den 21:a juli under årets sjödagar.

Ordf. Yngve har åtagit sig att dra detta projekt eftersom en stor del av medlemmarna just då befinner sig i Herräng. Den som vill vara med och hjälpa till kan kontakta Yngve. Två band är bokade i det här skedet nämligen Mississippi-Seven och Bröderna Trück. Båda banden var också med i fjol. Jonna Schåman har lovat hålla en workshop med grunderna i Lindyhop som inledning på kvällen och sedan blir det dans till ovannämnda liveband. 

Kulturnatten fredagen 12:e augusti.

Medlemmarna vill också att vi fortsätter med swingdansen i paviljongen på Lilla Holmen i samband med Kulturnatten som detta år inträffar fredagen den 12:e augusti. Bidrag kan sökas från Mariehmans stad för Kulturnatten. Mötet förordade livemusik under kvällen, och Hasse Ling, som har uppträtt i Lilla holmens paviljong föreslogs.

Prideswing 17-21 augusti.

Beslöts att kontakta nya projektledaren för att höra hur planer och schema ser ut hittills, och om det finns önskemål eller idéer kring hur föreningen kan bidra till programmet. Efter dessa kontakter visar det sig att det finns intresse för Prideswing torsdagen den 18:e augusti. Det finns också önskemål om en workshop på samma sätt som i fjol.

 

Höstens program.

Mötet beslöt att föreningen ska i mån av möjlighet erbjuda tre weekendkurser/workshops under hösten, i september, oktober och november.

Söndagsswingen på Uncan fortsätter efter sommaren, en gång i månaden, enligt samma koncept som hittills.

Kompletterande kurser arrangeras i Swingskeppets regi. På förfrågan från Swingskeppets styrelse ställer sig Daniel & Sofia positiva till att hålla en fortsättningskurs i lindy hop i någon form under hösten

Föreningen vill utveckla konceptet med gruppresor till Uppsala eller Stockholm.

 

Swingskeppet

 

 

Midnattsswing på kulturnatten 9.8

Vi undersöker möjligheterna att arrangera detta i paviljongen på Lilla holmenLäs mera »
30.06.2019 kl. 23:06

Lindyworkshop under Sjödagrna 19.7

sedan dans till musik från Birgers Ragtime Band Läs mera »
30.06.2019 kl. 23:03

Sommarswing by the sea på Delicatessen Club Marin 4.7

med livemusik av Red Beans & Rice Jazz bandLäs mera »
30.06.2019 kl. 22:59

Nybörjarworkshop med Daniel&Sofia

17.04.2019 kl. 10:25

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Fyll i formuläret här »